Contact

HUIZHOU MIRA CARBON TECHNOLOGY CO.LTD

info@mira-factory.com

Mobile Phone:+086 13691968586

Telephone: 086-0752 3562892

Fax: 086-0752-3562937

Address:2 building,QiuNan Road. Baizhi ,QiuChang Town,Huizhou City,Guangdong Province, China